نشریه زمین شناسی مهندسی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/19 | 

آدرسی: تهران -خیابان شهید مفتح -شماره 43 نشریه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی-صندوق پستی 3587-15815 کد پستی 14911- 15719

تلفن: 86072787

ایمیل:    jeg@khu.ac.irjegeo1382@gmail.com

نام
پست الکترونیکی
تلفنموضوع پرسش 
توضیحات

نشانی مطلب در وبگاه نشریه زمین شناسی مهندسی:
http://jeg.khu.ac.ir/find.php?item=1.57.18.fa
برگشت به اصل مطلب