نشریه زمین شناسی مهندسی- اخبار نشریه
آخرین شماره

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جلد 13 شماره 2 تابستان 1398 منتشر شد
نشانی مطلب در وبگاه نشریه زمین شناسی مهندسی:
http://jeg.khu.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب