نشریه زمین شناسی مهندسی- اهداف و زمینه‌ها
نوآوری در دنیا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1380/8/7 | 
اهداف
اهداف نشریه زمین شناسی مهندسی آشنا کردن دانشمندان حوزۀ زمین شناسی مهندسی با پیشرفت ها و یافته های جدید در تمامی زمینه های مرتبط با زمین شناسی مهندسی است. این نشریه تمامی موضوعات را در گستره کامل زمین شناسی مهندسی شامل مقالات کاربردی، تجربی و پایه را منتشر می کند. هدف  نشریه زمین شناسی مهندسی بررسی و  انتشار مقاله های حاصل از تحقیقات پژوهشگران و کمک به پیشرفت علم و نوآوری است. زمینه‌های مرتبط با زمین‌شناسی مهندسی، مهندسی محیط زیست، ژئوتکنیک (مکانیک خاک و مکانیک سنگ) و ژئوفیزیک مهندسی است.

اصول اخلاقی
نشریه زمین شناسی مهندسی از تمامی نویسندگان و داوران درخواست دارد که اخلاق حرفه ای انتشارات علمی را مطابق با دستورالعمل COPE رعایت کنند.
اسامی نویسندگان در مقالات باید شامل تمامی نویسندگان باشد و از ذکر نام افراد دیگر که در نوشتن مقاله مشارکت نداشته اند خودداری شود.
مسئولیت صحیح بودن مشارکت نویسندگان بعهده خودشان است و باید مطابق با دستورالعمل موسسه ای باشد که در آن شاغل هستند.
مقاله ارسال شده باید کار اصیل نویسنده (ها) باشد. به کارهای انجام شده قبلی باید به صورت مناسب ارجاع داده شود. هنگامی که متن خاصی از کار دیگران مورد استفاده قرار می گیرد باید مطلب در علامت نقل قول (گیومه) ارایه شود.
مقاله ارسال شده نباید در نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد. همپوشانی قابل توجه با مقاله ای که قبلا منتشر شده است مجاز نیست و بعنوان مقاله تکراری محسوب می شود.
ارسال همزمان یک مقاله وهمچنین ارایه همزمان دو مقاله با همپوشانی خلاف اخلاق حرفه ای است و نباید انجام گیرد.
مقاله ارسالی باید به دقت و بدون دستکاری در داده ها ارسال شود. همه نویسندهای مقالات مشترک باید مقاله را خوانده باشند و مسئولیت مطالب ارائه شده، نتایج به دست آمده و نتیجه گیری بپذیرند.
باید از ارجاع ها، نقل قول ها و مستندات مرتبط با موضوع مقاله استفاده شود. خوداستنادی غیر ضروری و بیش از حد به منظور افزایش شمار استناد نویسنده (ها) خلاف اخلاق علمی انتشارات است.

 
 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه زمین شناسی مهندسی:
http://jeg.khu.ac.ir/find.php?item=1.42.20.fa
برگشت به اصل مطلب