نشریه زمین شناسی مهندسی- پایگاه های نمایه کننده
پایگاه های نمایه کننده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
 پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی
 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 بانک اطلاعات نشریات کشور
isc,magiran,google scholar

 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه زمین شناسی مهندسی:
http://jeg.khu.ac.ir/find.php?item=1.116.27.fa
برگشت به اصل مطلب